Hunangyfeirio Teleofal

Rhan 1 o 8


Bydd yr offeryn hwn 'Hunan Atgyfeirio' yn caniatáu i chi lenwi ffurflen ar-lein a threfn y cyfarpar sy'n addas ar gyfer eich anghenion ar-lein, heb yr angen am asesiad ffurfiol.
Mae'r teclyn hunan gyfeirio yw'r cyflymaf a hawsaf ffordd i gael mynediad at y Gwasanaeth Teleofal Sir Ddinbych. Bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth am eich sefyllfa a rhywfaint o wybodaeth bersonol, gan gynnwys manylion cyswllt ar gyfer teulu, ffrindiau neu gymdogion a all fod yn gallu helpu neu gynnal allweddol ar gyfer mynediad i'ch eiddo. Bydd hyn yn ein galluogi i benderfynu pa offer fyddai'n addas i chi, neu os bydd eich anghenion yn gofyn am asesiad pellach ar gyfer offer arbenigol.


Taliadau Gwasanaeth

£180 y flwyddyn
Gellir talu hyn fesul rhandaliadau misol.
Ni chodir tâl am osod na chynnal a chadw.

DS: Os ydych yn derbyn budd-dal tai, (hy rydych yn derbyn arian gan Gyngor Sir Ddinbych i helpu i dalu am y cyfan neu ran o'ch rhent), bydd y taliadau rhent yn cael ei chilio.